arama

Enterotoksemi

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • MuhammeT
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    Loading...

ENTEROTOKSEMİ

Etken : Clostridium perfringens (C. welchii) grubu mikroorganizmalar

Klinik bulgular: Başta koyun ve kuzular olmak üzere keçi, sığır, at ve ka­natlılar duyarlıdır. Genelde klinik bulguları görmek her zaman mümkün değildir, hayvanlar ölmüş olarak bulunurlar. Hastaların görülebildiği durumlarda sallantılı bir şekilde yürüdükleri, diğer hayvanların gerisinde kaldıkları, kısa bir zaman son­ra yatıp kalkamadıkları, şiddetli bir şekilde çırpınıp öldükleri görülür.

Otopsi bulguları : Genellikle işkembe besin ile doludur. Bağırsaklardaki hemorajik tablo tiplerine göre değişir ; bazı olaylarda yaygın bir hemoraji şeklin­de görülür, bağırsaklar gazla doludur, bazen hemoraji sınırlı olup bağırsaklarda yüzeysel veya seroza tabakasına kadar ulaşan çeşitli büyüklükte ülserler görülür. Otopsi erken yapıldığı durumda karın boşluğunda saman sarısı renginde bir sıvı­nın bulunduğu görülür, ölümün üzerinden zaman geçtikçe bu sıvı kırmızımtrak bir renk alır. Tip D’ye bağlı enterotoksemilerde böbrekler yumuşak, pelte gibidir.

Marazi madde seçimi ve gönderme şekli;  ince bağırsak içeriği veya iki ucundan bağlanmış içinde içerik bulunan ince bağırsak en kısa zamanda laboratuvara gönderilir. Uzak yerlerden gönderilen ince bağırsak içeriğinin her 10 ml’sine 1 damla kloroform ilave edilir.

Koruma ve kontrol: Koruyucu amaçla koyun ve keçilere aşı uygulanır, has­talık çıkışlarında oğlak ve kuzular da aşılanır. Doğum zamanı ahır ve ağıllar temiz tutulur, sık sık dezenfekte edilir. %2-4 oranında klorlu kireç, 1/10000 – 1/20000 konsantrasyonunda gaz klorür ve %2-3 oranında kreolin solüsyonu dezenfektan olarak kullanılır. Yem değişikliği yapılırken hayvanları birkaç gün aşırı beslememeye dikkat edilir.