arama

Koyunlarda Salmonelle Abortus Ovis

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • MuhammeT
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    Loading...

KOYUNLARDA SALMONELLA ABORTUS OVİS İNFEKSİYONU

İnfeksiyonlar, yavru atmaya (abort) sebep olur ve başlıca koyunlarda görül­mektedir. Bu hastalığın etkeni Enterobacteriaceae ailesinden Salmonella enterica subsp. enterica serovar (serotype) abortusovis olup, gram negatif çubuk şeklinde aerobik bakteridir.

Klinik bulgular: Koyunlarda, abort görülünceye dek spesifik bir bulguya rastlanmaz. Abortlar gebeliğin genel olarak son iki ayında görülür. Yavrular doğ- sa bile, doğumdan sonraki birkaç saat içinde septisemiden ölebilirler. Nadiren de olsa doğrumdan sonra sağlıklı görünen yavrular 3 hafta içinde ishal ve akciğer infeksiyonları ile ölürler. Yavru atımından sonra kanlı, purulent bir vajinal akıntı görülebilir.

Otopsi bulguları: Abort olmuş yavrular genelde normal ya da otolize olmuş­tur. Bazen plazenta da septisemi bulguları gözlenir. Ayrıca septisemi bulgularına ek olarak ödem, hemoraji, korioallantozis ve nekrozis görülebilir. Fetal dokularda multifokal suppuratif yangı, nekrozis, ödem hemoraji görülebilir.

Marazi madde seçimi ve gönderme şekli: Mümkünse abort olmuş yavru bütün halinde, plasenta ve kotiledonlar soğuk zincire uygun şekilde laboratuara ulaştırılmalıdır.

Koruma ve kontrol: Salmonella abortusovis aşıları ile immunizasyon sağ­lanabilir.