arama

Leptospirozis

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • MuhammeT
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    Loading...

Etken: Leptospira interrogans

Klinik bulgular : Leptospirozis sığır, koyun, keçi, domuz, at, köpek ve insanlarda görülen zoonoz bir hastalıktır. Hastalık, akut, subakut ve kronik seyirli olabilir. Bulaşma çiftleşme ile, inhalasyon ile, mikroplu materyalle direk temas ile, bulaşık su, yem, süt vs.’nin sindirim yolu ile alınması sonucu meydana gelir. Bulaşma kongenital olabildiği gibi kan emici artropotlar ve rezervuar hayvanlar tablosunda ateş, durgunluk, iştahsızlık, şiddetli ishal ve diğer genel sepsis bulgu­larına rastlanır. Ayrıca abortlara ve ender olmakla birlikte nıastitise de neden olur. Mastit formunda antibiyotiklere cevap alınamaz.

Otopsi bulguları: Septisemi formunda karaciğer, dalak, endokardium ve myokardiumda küçük nekrotik odaklara rastlanır. Meningoensefalitis formunda iç organlarda önemli makroskobik lezyonlar bulunmaz. Bazı olgularda meningslerde hemorajik odaklar ile ödemlere rastlanabilir. Esas bozukluk medulla oblan- gatai pons ve spinal kordonda olup burada mikro apseler, irinli meningoensefalitis vardır.

Marazi madde seçimi ve gönderme şekli: Hayvanlardan beyin ve medulla oblangata gönderilmelidir. Ayrıca iç organlar da aynı şekilde gönderilir. Yavru at­malarda cenin taze olarak doğrudan veya cenin iç organları ve mide içeriği gönde­rilmelidir.

Koruma ve kontrol: Listerialar ve L. monocytogenes birçok antibiyotiğe duyarlıdır. Aşısı yoktur. Hazırlayıcı faktörler ortadan kaldırılır. Özellikle silajın depolama şartlarına dikkat edilmelidir. pH’ı 5,5 in üzerindeki silajlar hayvanlara yedirilmemedir.

Dezenfeksiyon: Dezenfeksiyon için bakterisit etkili dezenfektanlar kullanıl­malıdır.