arama

Liste Riozis

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • MuhammeT
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    Loading...

Etken: Listerki monocytogenes

Klinik bulgular: Genel olarak sporadik seyirli olan infeksiyonlar, insan ve hayvanlarda (koyun, sığır, keçi, manda, geyik, domuz, köpek, kedi, laboratuvar hayvanları, kürk hayvanları, hindi, kaz, çinçila, ördek, güvercin, tavuk, vs) rastla­nan birçok olguda latent infeksiyonlar tarzında bir seyir gözlenmektedir. Beslen­me bozuklukları, viral ve paraziter infeksiyonlar hazırlayıcı nedenlerdir. Birçok hayvanın sekret ve ekskretlerinden, infekte hayvanların doku ve organlanndan, atık yavru ve yavru zarlarından, süt, gaita, idrar, vajinal akıntılardan, vs), sulardan, toprak, gübre, bulunmaktadır. Silaj yemleri bulaşmada önemlidir. Etken vücuda sindirim kanalından girerek hastalık oluşturur. İnhalasyon ve konjunktival yolla da infeksiyon alınabilir. Etkenle bulaşık gıda ve sular bulaşmada önemlidir. Genç hayvanlarda septisemiye neden olan etken, erginlerde meningo-ensefalitis sonucu kendi etrafında dönme,başını bir tarafa bükme, durgunluk, ayakta duramama, tek taraflı yüz felci, diş gıcırdatma, körlük gibi sinirsel belirtilere neden olur. Septisemi görülür. Zor solurlar ve öksürürler. Sırtları kamburlaşır, hareket etmek istemezler, yatarlar. Hastalık akut seyrettiği durumda klinik bulgular görülmeksizin ölümle sonuçlanır. Kuzular, durgun, zayıf ve karınları gergindir, birkaç günde ölürler.

Otopsi bulguları: Kuzuların karaciğer ve akciğerinde değişik büyüklükte nekroz odakları görülür. Sığırlarda genellikle ağız ve boğaz, ayak, karaciğer, uterus, meme başı, abomazum, eklem ve karaciğerlerde nekrotik lezyonlar vardır.

Marazi madde şeçimi ve gönderme şekli: Nekrotik doku parçaları, soğuk zincirde, %50 gliserinli fizyolojik tuzlu su içinde en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılır.

Önemli açıklamalar: Sığırların beslenmesinde taneli yem azaltılır, kuzula­rın göbek kordonu batikon bulunan bir şişe içine daldırılır.