arama

Nekrobasillozis

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • MuhammeT
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    Loading...

Etken: Fusobacterium necrophorum

Klinik bulgular: Hastalık başta kuzu ve sığırlar olmak üzere diğer evcil hayvanlarda ve vahşi hayvanlarda görülür. Birkaç günlük buzağılar 2 yaşına kadar veya daha büyük sığırlar hastalığa duyarlıdır. Hastalarda; iştahsızlık, vücut ısıla­rında yükselme, salya akışı ve vak’aların bir kısmında da purulent burun akıntısı aracılığı ile de olabilmektedir. Hastalık yüksek ateşle başlar. Bu dönemde leptospiralar kanda bulunur. Sonraki dönemde böbreklere ve karaciğere yerleşir. Buna bağlı olarak sarılık, hemoglobinüri görülür. Ayrıca anemi, abortus ve mastitis te oluşabilir. Bazı hayvanlarda leptospiral meningitis ve nekrotik dermatitis oluşur. Kulaklar ve apış arası derisi kabuklanır ve kuru bir görünüm alır.

Otopsi bulguları : Otopside anemi, sanlık, subseröz ve submukoz hemorajiler, böbreklerde büyüme, kapsulası altında nekrotik odaklar, iç organlarda (ka­raciğer, böbrek, kalp, akciğer, bağırsak) kanamalar dikkati çeker. İdrar kesesinde kırmızı renkli bir idrar vardır.

Marazi madde seçimi ve gönderme şekli: Şüpheli hayvanlardan kan seru­mu gönderilir. Kan serumu hemolizsiz olmalıdır. Ayrıca kan serumuna mümkünse 1/10000 oranında koruyucu olarak mertiolat katılması uygundur. Kan serumu hasta hayvanlardan olmak üzere hastalığın başlangıcından en az 2 hafta sonra ve antibi­yotik kullanılmadan evvel alınmalıdır. Ateşli devrede (Leptospiraemia döneminde, genellikle 7-10 gün ) aseptik koşullarda alınan deftbrine kan, leptospiruria döne­minde (hastalığın 2.haftasındaki periyot) aseptik koşullarda ve sonda ile alman id­rar gönderilebilir. Ölen hayvanlardan ise idrar kesesinden steril şırınga ile çekilen idrar, böbrek, karaciğer, serebrospinal sıvı, beyin, atık fetus ve süt marazi madde olarak gönderilebilir. Organ örnekleri laboratuvara en fazla 6 saat içinde ulaştırıl­malı, histopatolojik muayeneler için %10 formollu tuzlu su içinde gönderilmelidir.

Koruma ve kontrol: İnfeksiyon kaynağı olabilecek ölü hayvan kadavraları, mikropla bulaşık yem, ot, atık fetüs vs. yakılır veya gömülür. Bulaşık alanlar de­zenfekte edilir.