arama

Q-Fever

 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • MuhammeT
 • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
  Loading...

Etken: Coxiella burneiii

Klinik bulgular: Q humması C.burnetii tarafından oluşturulan dünyada çoğu ülkede bulunan zoonoz bir infeksiyondur. Hastalık insanları,evcil ve yaba­ni memelileri, artropodları, kuşları ve evcil hayvanları etkiler.İnfeksiyon evcil ruminantlarda genellikle sporadik veya salgınlar halinde abortlar, ölü veya zayıf doğumlar ve ardından komplikasyonsuz iyileşme şeklinde kendini gösterir. Etken aynı zamanda sığırlarda infertilite ve metrit olgularıyla da ilişkilidir.Hayvanlar infeksiyonu hastalıklı materyal ile direkt temas ile ve kenelerden alırlar. İnsanlar sıklıkla infekte hayvanların dışkıları, sütleri, plasentaları, vücut sıvıları ile etrafa saçılan kontamine aerosollerin inhalasyonuyla infekte olurlar. İnsanlarda Q fever akut infeksiyondan ölümcül kronik infeksiyona kadar değişen bir seyir izler.

Otopsi bulgulan: Plasentitis gelişebilir. Ancak ayırıcı bir özelliği yoktur.

Marazi madde seçimi ve gönderme şekli: Yavru atma ya da ölü doğumların söz konusu olduğu olgularda laboratuvar tanısı için plasenta, vaginal akıntılar ve aborte fetüse ait dokular örneklenebilir. Bakteriyel saçılmanın araştırıldığı durum­larda ise vajinal örnekler, süt, kolostrum ve dışkı tercih edilir. Hastalığın serolojik tanısı ve sürü bazında taramasının yapılması için kan serumu gönderilir. Laboratuvara gönderilecek materyaller soğuk zincir altında ve mümkün olduğu en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır.

Koruma ve kontrol: İnsan ve hayvanlar için aşı üretilmiş olsa da ülkemiz­de ticari olarak kullanılan bir aşı bulunmamaktadır. Bu yüzden etken saçılımının olabileceği değerlendirilen hayvanların sekret ve ekstrektleriyle temastan kaçınıl­malıdır. Sürüde hastalık riskini elemine etmek imkansız olsa da, aşağıda sayılan önlemler hastalığın yayılma riskini düşürebilir.

 1. Özellikle gebe ve yeni doğurmuş hayvanlarla çalışırken hijyen ve sani- tasyona dikkat etmek
 2. Çiftlik içerisinde ayrı yavrulama alanları oluşturmak
 3. Doğum sonrası doğum sıvıları ve diğer kontamine olabilecek doku ve materyallerin hemen uzaklaştırılması ve dezenfeksiyonu.
 4. Gübre ve altlık yönetiminin iyi yapılması