arama

Atlarda Salmonellosis

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • MuhammeT
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    Loading...

ATLARDA SALMONELLOSIS Hastalığı Hakkında

Etken:  Salmonella abortus equi. Gebe at ve eşeklerde aborta sebep olmakta­dır. Abort dışında taylarda artritise, aygırlarda orşitise sebep olur.

Klinik bulgular: Kısraklarda; gebeliğin son döneminde abort (7-8 aylık), plasentanın retensiyonu ve metritis, infekte anneden doğan taylarda; ilk bir haf­ta içerisinde akut septisemi, ikinci haftadan itibaren poliartritisler, aygırlarda ise; ateş, orşitis, scrotumda şişme, artrirtis, nadiren tendovaginits, bursitis ve pnömoni görülebilir.

Otopsi bulguları: Bağırsaklarda enteritis ve kolitis, sekum ve kolonun bü­yük bölümünde fibrinöz ya da hemorajik yangı görülür. Bağırsak mukozasında ülserleşme görülür.

Marazi madde seçimi ve gönderme şekli: Mümkünse aborte olmuş yavru bütün halinde soğuk zincire uygun şekilde laboratuara ulaştırılmalıdır.

Koruma ve kontrol: Salmonella türleri çevrede kolaylıkla yaşayabildiğin­den, biyogüvenlik önlemlerinin arttırılması, periyodik olarak Salmonella taraması yapılmalıdır. Aynca aşılama ile korunma da mümkündür.